Werk- en levensvisie

Werk- en levensvisie

Ubuntu

Ubuntu is een Afrikaans begrip waar ik me erg bij thuisvoel. Het betekent: ‘Ik ben omdat wij zijn’

Dat is hoe ik de wereld zie en wat ik graag wil uitdragen. Ik zeg vaak dat ik besta bij de gratie van andere mensen. Anderen hebben de weg gemaakt waarover ik loop, ze hebben het eten geteeld, mijn huis gebouwd, gezorgd voor schoon drinkwater, mijn studieboeken geschreven... Anderen troosten me wanneer ik verdrietig ben en delen in mijn vreugde wanneer ik enthousiast ben. Zonder anderen ben ik niets. Wanneer ik me dit realiseer, zie ik dat de wereld een relationele wereld is van onderlinge afhankelijkheid. Dit zorgt er bij mij automatisch voor dat ik liefde, compassie en dankbaarheid voel naar zowel mensen als naar de aarde zelf. Ik ben blij met de schoonheid van dingen. Het geeft me vreugde en inspiratie. Ik ben blij met de warmte van de zon, de rustgevende zuurstofrijke lucht van het bos. Het maakt dat ik wil zorgdragen en bijdragen.

 

Ik ben me diep bewust dat wij als mensen allemaal kwetsuren en onzekerheden hebben. Ook delen we het verlangen naar 'ons geliefd en gewaardeerd voelen'. Onze kwetsuren wekken vaak (onbewuste) angst op. We zijn bang te worden buitengesloten of sluiten onszelf af uit bescherming. Soms raken we zelfs innerlijk verdeeld en verliezen het contact met onze gevoelens en ons lichaam. Er is kans dat ons lichaam alarmerende signalen af gaat geven omdat we ons niet gewaar zijn dat we cruciale gevoelens negeren.

 

De jachtigheid en snelheid van onze samenleving die gericht is op prestatie en efficiëntie doet onze relationele verbindingen geen goed. Live contact wordt steeds meer vervangen door digitaal contact. De schoonheid van kwetsbaarheid en imperfectie wordt niet meer op waarde geschat. We doen dingen die ten koste gaan van de tijd en aandacht voor onze dierbaren en onze leefomgeving. Het is stressvol om steeds goed, beter, best te zijn. In de media gaat het veelal over ‘eigen regie, weerbaarheid en veerkracht’ maar het is een illusie dat wij de regisseurs zijn van ons eigen leven, dat we op eigen kracht kunnen bereiken wat we willen. Niet iedereen heeft gelijke kansen, een gelijke startpositie. Het is fijn als we dat kunnen zien en respect en compassie voor elkaar kunnen voelen. We zijn onderling afhankelijk en hebben elkaar nodig als mensen.

 

Mijn visie is dat we elkaar moeten helpen, het geeft betekenis, voldoening en vreugde.

Dankbaarheid en verbinding zijn twee van de heilzaamste gevoelens die wij kunnen ervaren als mensen.

 

Naamkeuze ‘Your Inner Well’

‘Your Inner Well’ betekent ‘Je innerlijke bron’.

Het staat voor de authentieke kern in jezelf, daar waar je vrij en onbeschadigd bent. De bron van vreugde, overvloed, heelheid en verbinding met al wat leeft. Daar waar het ‘ik’ overgaat in het ‘wij' of in het 'Al’. De ervaring dat je geen afgescheiden entiteit bent. Het is de bron waar Etty Hillesum van spreekt, Desmond Tutu, Thich Nhat Hahn, Jalal ad-Din Rumi, Viktor Frankl en nog vele anderen.

 

Drie-eenheid

Verbinding, Vertrouwen & Overgave zijn voor mij de basis van heilzaam liefdeswerk, hetgene waar ik steeds weer naar terug probeer te keren in zowel mijn werk als leven. Ze bekruisstuiven elkaar: de bereidheid om verbinding te maken, het groeien, ervaren en schenken van vertrouwen en het durven overgeven. Denk aan een kleuter die vol vreugde en vertrouwen van een muur naar beneden springt in de volle overtuiging dat zijn vader hem opvangt.

In de begeleiding wil ik mensen graag laten voelen dat het veilig is. Dat alles er mag zijn en dat niks ‘gek’ is.